Regulamin sklepu internetowego 4DRUK.PL

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego 4DRUK.PL jest spółka Papier-Hurt Sp.K Marcin Kiciński i wspólnicy, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 36 bud.4 lok.4., tel. 22 886 52 52, NIP 526 10 11 011, e-mail: biuro@4druk.pl

2. Regulamin sklepu integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego 4DRUK..PL jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Wszystkie  podane w sklepie internetowym 4DRUK.PL ceny  są cenami netto.

6. Wszystkie  dostępne w sklepie internetowym 4DRUK.PL towary są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

7. Klient dokonujący zakupu lub rejestracji w klepie internetowym 4DRUK.PL  wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

b) otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Towarów i Usług świadczonych Sklep Internetowy 4DRUK.PL  zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204).

 

8.  Właścicielem oraz administratorem  bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego 4DRUK.PL  jest Papier-Hurt Sp. K Marcin Kiciński i wspólnicy z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 36/4/4, 02-220 Warszawa. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz przy zakupach kredytowych, instytucjom kredytującym zakup i firmom windykacyjnym. Klienci mają pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) używając wbudowaną funkcjonalność sklepu przeznaczoną do składania zamówówień,

b) za pomocą poczty elektronicznej której adres/adresy podane są na stronie internetowej sklepu WWW.4DRUK.PL

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest przekazanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep Internetowy 4DRUK.PL  potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep Internetowy 4DRUK.PL  ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, określić sposób płatności, lub zażądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności przedstawionych  danych bądź sposobu zapłaty.

3. Wszelkie informacje zawarte w momencie składania zamówienia na stronie internetowe j sklepu 4DRUK.PL  są  wiążące dla stron. W szczególności dotyczy to cen, charakterystyk towaru, cech towaru, terminu dostawy i sposobu jej realizacji.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu 4DRUK.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia  przez Klienta danego zamówienia  poprzez kliknięcie w link potwierdzający Zamówienie, w e-mailu przysłanym Klientowi przez Sklep Internetowy 4DRUK.PL.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) gotówka przy odbiorze
b) przelew na konto wskazane na stronie internetowej sklepu 4DRUK.PL
c) za pośrednictwem systemu płatniczego PAY U

2. Ceny za  przesyłki określone są w cenniku dostaw:
a) koszt standardowej paczki w standardowej przesyłce następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia, do 31 kg – 27 PLN netto. Zamówienia przekraczające 31 kg są dzielone na paczki do 31 kg i opłata transportowa stanowi wielokrotność opłaty podstawowej w zależności od sumarycznej wagi. 
b) dopłata w przypadku pobrania gotówkowego – 4 PLN 

§4
Wysyłka – odbiór towaru

1. Zamówiony towar jest  wysyłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, transportu własnego albo udostępniany do odbioru przez Klienta w przypadku odbioru osobistego w magazynie firmy.  

2. Warunkiem wydania/wysłania  towaru jest dokonanie zapłaty pełnej kwoty wartości zamówienia.

3. Koszt dostawy określony jest w §3 pkt 2

§5
Reklamacje

1. Zanim zamówiony towar zostanie przyjęty a dokument przyjęcia podpisany, należy sprawdzić  czy towar nie nosi śladów uszkodzeń ani innych  ingerencji zewnętrznych. W takim wypadku należy odmówić przyjęcia przesyłki oraz skontaktować się ze sklepem 4DRUK.PL   

2. Podstawą przyjęcia reklamacji może być:
• uszkodzenie albo wada jakościowa towaru widoczna przy odbiorze
• wada jakościowa towaru widoczna dopiero podczas próby użycia towaru zgodnie z jego przeznaczeniem
• błędnie zrealizowana dostawa; niezgodna z potwierdzonym zamówieniem –

3. Podstawy przyjęcia reklamacji nie może stanowić  wada jakościowa towaru w sytuacji gdy towar był przechowywany u Klienta w niewłaściwy sposób, lub użyty niezgodnie z jego przeznaczeniem

4. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z towarem wyszczególnionym na zamówieniu Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

  1. 5. Sklep Internetowy 4DRUK.PL ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 30 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymagać będzie uzyskania opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu uzyskania takiej opinii
  2. 6. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sklep  zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru, w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej uznania.

7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep Internetowy 4DRUK.PL

§7

Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, każdy Klient Sklepu ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy w ciągu dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki a Sklep Internetowy 4DRUK.PL zwróci kwotę równą wartości towaru w przeciągu 5 dni roboczych.  Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie jest w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu.

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej www.4DRUK.PL, w szczególności dotyczy to opisów produktów oraz zdjęć, bez pisemnej zgody właściciela.

§9

Postanowienia Ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego 4DRUK.PL wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej WWW.4DRUK.PL.

2. Sklep Internetowy 4DRUK.PL zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu.